آشنایی با لینک ها در HTML

HTML   
10 آگوست 2014   

لینک ها برای ارتباط از یک صفحه ی html به سایت های دیگر یا صفحه ای از سایت های دیگر ویا به صفحه ای در یک سایت یا حتی لینک به داخل خود صفحه می باشد. تگ لینک با <a> شروع و با </a> ختم می شود و آدرس صفحه ی مورد نظر در صفت href قرار می گیرد. شکل کلی آن به صورت زیر است:

 

برای نمایش یک لینک همیشه آدرس آن برای لینک کردن در خروجی نمایش داده نمی شود. در نتیجه می توان بر روی عبارتی کلیک کرد تا به آدرسی که در لینک ذخیره شده رفت. که این عبارت بین دو تگ شروع و پایان قرار می گیرد.

صفت title:

پیش تر درباره ی صفت title صحبت شده اما در تگ لینک این صفت بسیار استفاده می شود و برای همین به آن اشاره کردیم و آن را یک بار دیگر توضیح می دهیم. این صفت برای نمایش توضیحاتی برای لینک استفاده می شود و مقدار این صفت هنگامی که اشاره گر موس بر روی لینک قرار می گیرد نمایش داده می شود.

صفت target:

این صفت یکی از مهم ترین صفات تگ لینک می باشد که تنظیم می کند که صفحه ی مورد نظر در چه مکان و موقعیتی باز شود و شامل چند مقدار می باشد:

_blank:

اگر این مقدار برای صفت target تنظیم شود صفحه ی لینک در یک تب جدید و در همان مرورگر ایجاد می شود.

_self:

با تنظیم شدن این مقدار صفحه ی جدید در همان صفحه باز می شود.

new:

لینک در صفحه ی جدید باز می شود.

 

در زیر مثالی از تگ لینک آورده شده است:

 

که خروجی آن به شکل زیر است:

لینک در html

همچنین شما می توانید لینکی به داخل یک صفحه هم داشته باشید.

ابتدا باید برای تگی که می خواهید به آن لینک دهید یک شناسه (id) تعیین کنید. سپس مقدارصفت href در تگ لینک باید برابر با علامت # به علاوه ی شناسه ی تگ مورد نظر باشد. برای مثال اگر شما می خواهید تگ پاراگرافی داشته باشید که شناسه ی آن test است باید مفدار صفت href برابر با #test باشد. برای درک بهتر این مطلب به این مثال توجه کنید:

ابتدا یک پاراگراف با شناسه test:

 

سپس لینک با مقدار مشخص برای صفت href:

 

توجه کنید که مهم نیست که لینک شما بعد از تگ پاراگراف یا قبل از آن باشد.