اگر تا به حال با زبان های برنامه نویسی دیگر مثل c++ و… کار کرده اید بدانید که زبان...