کار با انتخاب کننده های CSS

انتخاب کننده ها یک مبحث مهم در css است که کمتر به آن پرداخته می شود. اگر بتوان انتخاب های دقیقی داشت، شاید بتوان از نوشتن idها یا classهای اضافی خودداری کرد. همه ی انتخاب کننده ها به یک عنصر خاص در صفحه اشاره دارند و در ادامه به راه های مختلف ایجاد انتخاب کننده […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا