در صفحه های htlm هر متنی که نوشته شود در خروجی نمایش داده می شود اما مرورگر ها...