در زبان css هر فایلی که حاوی کدهای css باشد با فرمت .css شناخته می شود. برای مثال فایل...