زبان html یک زبان برنامه نویسی است برای ساخت صفحات وب. منظور از ساخت صفحات وب طراحی آن است....