MYSQL

مقدمه ای بر MySQL

MySQL دیتابیسی برای ذخیره اطلاعات بر روی صفحات وب می باشد که بر روی سرور اجرا می شود و...
PHP

متغیرها در php

تعریف متغیر متغیرها در سراسر صفحات وب و کدهای php به وفور استفاده می شود. متغیرها خانه هایی از...
HTML

ارتباط html با css

کدنویسی با زبان html به تنهایی نمی تواند قدرت زیادی داشته باشد زیرا بیشتر بر روی ساختار کلی صفحه...
12