در برنامه نویسی php (یا زبان های دیگر تحت ویندوز) در بسیاری از مواقع نیاز است تا دستوراتی را...