آموزش رشته ها (string) در php

همانطور که پیش از این هم گفته شد رشته ها در بین دو دابل کوتیشن “ “ قرار می گیرند. اگر نیاز به استفاده دوباره از کوتیشن در بین یک رشته باشد باید از کوتیشن تکی ‘ ‘ استفاده کرد:

خروجی: اتصال دو یا چند رشته به هم در php خیلی از اوقات نیاز […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا