در صفحات وب که بر پایه ی php است علاوه بر متغیرها که بسیار استفاده می شوند، می توان...