تابع بسیار مفیدی در php برای قرستادن ایمیل به ویسیله صفحات وب وجود دارد که mail() نام دارد. این...