آموزش کار با حلقه while در php

می توان گفت که حلقه های while پیشرفته تر از حلقه های for است زیرا هر حلقه ای را که بتوان با for نوشت می توان آن را بوسیله while نیز نوشت و به همین خاطر استفاده از آن کمی سخت تر است. در حلقه های while نیازی نیست که تعداد دفعات تکرار معلوم باشد […]

آموزش حلقه For در PHP

ساختار تکرار یا حلقه در زبان php و در صفحات وب بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. حلقه for بیش از حلقه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. حلقه ها زمانی در برنامه به کار می روند که می خواهیم عملی را با کمی تغییر در دفعات زیاد یا کم تکرار کنیم. مثلا […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا