آشنایی با ویژگی های height و width در CSS

همانطور که حدس زده اید موضوع این مبحث کار با طول و عرض عناصر است. تقریبا می توان گفت که همه ی عناصر صفحه این ویژگی ها را می پذیرند. البته تنها دو ویژگی width و height نیست و چندین ویژگی دیگر هم بحث خواهد شد. این ویژگی ها را در زیر مشاهده می کنید: […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا