PHP

رشته ها در php

همانطور که پیش از این هم گفته شد رشته ها در بین دو دابل کوتیشن “ “ قرار می...
MYSQL

مقدمه ای بر MySQL

MySQL دیتابیسی برای ذخیره اطلاعات بر روی صفحات وب می باشد که بر روی سرور اجرا می شود و...