افزودن ردیف به دیتابیس MySQL با insert

MYSQL   
12 آگوست 2014   

پس از ایجاد دیتابیس و جدول نوبت به افزودن ردیف(ها) (record) به جدول می باشد. برای افزودن یک ردیف از دستور INSERT INTO استفاده می شود. شکل کلی استفاده از این دستور به شکل زیر می باشد:

پس از دستور INSERT INTO نام جدول موردنظر (tableName) قرار می گیرد و در پرانتز مقابل ستون هایی که قرار است مقداردهی شوند با کاما (ویرگول لاتین) از یکدیگر جدا می شوند و مقادیر هرستون در پرانتز مقابل کلمه ی VALUES به ترتیب نامدهی در قسمت columns قرار می گیرند.

دقت کنید که تنها ستون هایی که مشخص شوند (در قسمت columns) نیاز به مقداردهی دارند و می توان مقدار columns را همراه با پرانتز آن حذف کرده اما در این صورت تمام ستون ها باید مقداردهی شوند. در این حالت شکل این دستور به شکل زیر خواهد بود:

برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم. می خواهیم جدول persons که در قسمت های پیش ایجاد کرده ایم را مقداردهی کنیم. این جدول دارای ستون های شناسه (id) ، نام (name) و سن (age) می باشد.

همانطور که پیش از این گفته شد ستون id به طور خودکار مقدادهی می شود. پس می توان اطلاعات یک فرد را با دستور زیر به جدول افزود:

این دستور یک ردیف به جدول test_db اضافه می کند که ستون name برابر با ‘Alireza’ و ستون age برابر با 20 می باشد.

پس کد برنامه ی ما به شکل زیر می باشد:

خروجی:

آموزش mysql - افزودن ردیف جدید در mysql

همچنین می توان کد بالا را به شکل زیر تغییر داد:

 

همانطور که می بینید مشخصه columns حذف شده اما در قسمت VALUES یک مقدار اضافه شده (‘’) که مقدار ستون id را تنظیم می کند زیرا در این نوع کد باید تمام ستون ها مقداردهی شوند.