PHP

آشنایی با حلقه For در PHP

ساختار تکرار یا حلقه در زبان php و در صفحات وب بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. حلقه...
PHP

رشته ها در php

همانطور که پیش از این هم گفته شد رشته ها در بین دو دابل کوتیشن “ “ قرار می...
PHP

متغیرها در php

تعریف متغیر متغیرها در سراسر صفحات وب و کدهای php به وفور استفاده می شود. متغیرها خانه هایی از...