دوستان باید اینو بگم که آموزش های مربوط به زبان های برنامه نویسی javascript و زیرمجموعه هاش یعنی jquery...