نحوه ی کار با ثابت ها (constants) در php

PHP   
14 ژوئن 2014   

در صفحات وب که بر پایه ی php است علاوه بر متغیرها که بسیار استفاده می شوند، می توان ثابت ها را نیز تعریف کرد.

مقادیری که ثابت ها دریافت می کنند در طول برنامه قابل تغییر نیستند و نحوه ی تعریف و استفاده آن ها با متغیرها تفاوت هایی دارد.

تعریف ثابت ها

برای تعریف متغیر باید از تابع define استفاده کرد. شکل کلی آن به شکل زیر است:

که به جای پارامتر name باید نام ثابت را و برای پارامتر value مقدار آن را جایگزین کرد. نام متغیر یعنی پارامتر name باید همچون رشته ها نام ثابت را بین دابل کوتیشن(” “) قرار دهید.

نام گذاری ثابت ها از قوانین نام گذاری متغیرها پیروی می کند.

توجه: اگر یک ثابت را با یک نام را دوبار تعریف کنید مقدار دوم اعمال نخواهد شد.

استفاده از ثابت ها

برای فراخوانی و استفاده ثابت ها تنها نیاز است نام آن را بنویسیم و نباید همچون متغیر ها از کاراکتر $ در ابتدای آن استفاده کرد.

خروجی:

php constants

مثال:

خروجی:

php constants - webquery.ir

همانطور که می بینید مقدار دوم برای ثابت name اعمال نشد.