نحوه ی ساخت جدول جدید در MySQL

MYSQL   
24 ژوئن 2014   

پس از ساخت دیتابیس مورد نظر نوبت به ساخت جداول دیتابیس می رسد. ساخت جدول توسط دستور CREATE TABLE انجام می شود اما این دستور با دستور CREATE DATABASE کمی تفاوت دارد و پیچیده تر است. شکل کلی استفاده از این دستور به شکل زیر می باشد:

همانطور که در بالا مشاهده می کنید پس از دستور CREATE TABLE باید نام جدول قرار بگیرد و در پرانتز جلوی آن ستون های موردنظر.

هر ستون شامل نام، نوع (type) و در پرانتز مقابل حداکثر طول ورودی (maximumLength) مشخص می شود و هر ستون با کاراکتر کاما (ویرگول لاتین) از ستون بعدی جدا می شود (ستون آخر نیازی به این کار ندارد). توجه کنید که ستون ها می توانند مقادیر دیگری هم داشته باشند.

اگر به یاد بیاورید در قسمت آموزش PhpMyAdmin که به صورت گرافیکی اقدام به انجام این عملیات داشتیم نیز چنین ورودی هایی را مشخص کردیم.

مثال:

همان جدولی که با استفاده از PhpMyAdmin ساخته شد را می خواهیم با استفاده از کدهای MySQL ایجاد کنیم. این جدول که با نام persons ایجاد می شود دارای سه ستون به نام های شناسه (id)، نام (name) و سن (age) می باشد.

کد درخواست ما به شکل زیر می باشد:

در این کد قسمتی ناآشنا به نظر می رسد که مشخص شده است. این قسمت ها NOT NULL ، AUTO_INCREMENT و PRIMARY KEY( id ) می باشند که مختصرا به توضیح هریک می پردازیم.

هر جدول باید دارای یک PRIMARY KEY یا کلید اصلی باشد. این مشخصه باعث می شود تا ردیف های یک جدول از یکدیگر شناخته شوند به طوری که هر ردیف دارای یک مقدار مخصوص باشد و با استفاده از آن شناخته شود.

همچنین این کلید (PRIMARY KEY) بهتر است تا همراه با مقدار AUTO_INCREMENT بیاید. مقدار AUTO_INCREMENT باعث می شود که هر ردیف پس از مقداردهی برای یک ستون (در این جا ستون id) به صورت خودکار یکی بالا برود. پس با مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که AUTO_INCREMENT برای ستون هایی مانند شناسه (id) تنظیم می شوند. با تنظیم مقدار AUTO_INCREMENT برای یک ستون می توان آن ستون را مقداردهی نکرد تا به صورت خودکار فیلد موردنظر مقداردهی شود.

همچنین مقدار NOT NULL باعث می شود تا یک ستون هیچ گاه مقدار خالی نداشته باشد و جدول همیشه منتظر ورود مقداری می باشد.

همانطور که پیش از این گفته شد هر ستون می تواند بیش از سه مورد گفته شده مقدار داشته باشد و در مثال بالا مشخصه های NOT NULL و AUTO_INCREMENT برای ستون id مشخص شده اند.

همچنین کلید اصلی (PRIMARY KEY) نیز برای ستون id مشخص شده به طوری که در پرانتز مقابل آن نام ستون نوشته می شود.

 

پس کد برنامه ی ما به شکل زیر خواهد بود:

خروجی:

New Table in MySQL