نحوه ی به روز رسانی جداول MySQL

MYSQL   
12 سپتامبر 2014   

پس از ورود اطلاعات و مقداردهی فیلدهای جدول های دیتابیس شاید نیاز و ویرایش و ایجاد تغییراتی در آن ها باشد. برای مثال در سایت ها امکان ویرایش اطلاعات کاربری یکی از کارهای الزامی است. پس به روز رسانی و ویرایش رکوردها یکی از کارهای مهم و ضروری است که بوسیله کدهای MySQL قابل انجام است.

به روز رسانی رکوردها بوسیله دستور UPDATE انجام می شود. شکل کلی استفاده از این دستور به شکل زیر می باشد:

UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,… WHERE column=value

همانطور که مشاهده می کنید، سه دستور اصلی برای ویرایش رکوردها دستورهای UPDATE، SET و WHERE می باشند. دستور WHERE الزامی نیست اما اگر این مقدار وارد نشود، تمام رکوردهای جدول مقادیر جدید را دریافت می کنند.

دستور UPDATE پارامتر table_name را داراست که نام جدولی که قرار است ویرایش شود را مشخص می کند.

دستور SET ستون ها و مقادیر جدید را تعیین می کند. هر ستون همراه با مقدارش با کاراکتر کاما , از ستون دیگر جدا می شود.

دستور WHERE نیز ردیف هایی که قرار است به روز رسانی اطلاعات بر روی آن ها انجام گیرد را تعیین می کند (رکوردهای مورد ویرایش).

مثال:

جدول persons که درون دیتابیس test_db است، شامل 5 رکورد به شکل زیر می باشد:

شناسه (id) نام (name) سن (age)
1 Alireza 20
2 Mohammad 30
3 Amir 25
4 Hossein 15
5 Ebrahim 35

 

می خواهیم سن فردی که دارای نام “Alireza” می باشد را از 20 به 22 تغییر دهیم. برای این کار به چنین کدی نیاز داریم:

 

خروجی:

مثالی از استفاده دستور update در mysql

خروجی

در بالا برای شناسایی رکورد موردنظر برای ویرایش، از مقدار WHERE name=’Alireza’ استفاده شد اما می توان برای شناسایی آن، آدرس id آن را هم بدهیم. یعنی به جای استفاده از کد گفته شده مقدار WHERE id=’1’ را استفاده نمود.