مهم ترین موضوعات درباره ی html و آشنایی با تگ ها

HTML   
18 می 2014   

اگر تا به حال با زبان های برنامه نویسی دیگر مثل c++ و… کار کرده اید بدانید که زبان html اصلا و به هیچ وجه شباهتی به آن ندارد.

کد های html با تگ خوانده می شوند. مهم نیست که کدهای html رو خط به خط وارد کنید و شما با وارد کردن کدها حتی کنار هم یک صفحه ی html را می سازید و مرورگر آنها را به صورت متون، تصاویر، لینکها، جدول و… می خواند.

1-تگ های html به طور کلی به 2 شکل می باشند. تگ هایی که مقدار داخلی ندارند و یک قسمتی هستند:

این شکل از کدها با < شروع و با /> ختم می شوند. شکل کلی آن به شکل زیر است:

دقت کنید که مقدار صفات باید بین دو کوتیشن قرار بگیرند:” و ”

برای مثال تگ تصویر که در آینده با آن بیشتر آشنا خواهید شد به شکل زیر است:

ما انتظار نداریم که شما این کد را درک کنید!!! فقط برای آشنایی با شکل کلی آن.

2- این شکل از کد ها با <tag_name> شروع و با <tag_name/> ختم می شود و به جای tag_name نام تگ مورد نظر نوشته می شود. این نوع از تگ ها مقدار داخلی دارند. یعنی بین این دو قسمت شروع و پایان تگ مقداری که در خروجی نمایش داده خواهد شد جای می گیرد. شکل کلی آن به شکل زیر است:

همچنین تگ لینک از این نوع تگ است که باید متن خروجی را بین تگ شروع و پایان قرار دهیم. به شکل زیر دقت کنید: