من عذر می خواهم!!!

اخبار   
3 سپتامبر 2014   

در زندگی هر انسانی پیش می آید که روزی از گذشته ی خود نادم یا پشیمان باشد که احتمالا ناشی از یک اشتباه بوده که در گذشته مرتکب آن شده و دنیای انفورماتیک و دره سیلکون نیز از این قائده مستثنا نیست زیرا که چند پیش ایتن زاکرمن مخترع تبلیغات پاپ آپ در سطح اینترنت از این اشتباه خود عذر خواهی کرد .وی طی  گفته های خویش اظهار داشت که در 20سال پیش هیچ سرو سامانی بر تبلیغات اینترنتی وجد نداشت پس من قطعه کدی را نوشتم که به جای نشان دادان تبلیغات درون بنر های سایت صفحه ی آن را به صورت جداگانه ای باز میکند حال وی پس از  گذشته یک پنجم قرن به این استباه خود اعتراف کرده و از جامعه ی بشری تقاضای عذر خواهی کرده با این حال امروزه با استفاده از افزونه های پاپ آپ بلاک و استفاده ی آن ها در مرور گر های مختلف  می توان تا حد زیادی از این دردسر ها بزرگ پیش گیری کرد با مادر گروه تکنولوژی وب کوئری همراه باشید