عناصر بلوکی و درون خطی در HTML

HTML   
19 آگوست 2014   

هر عنصری که در صفحات وب به کار می رود به شکل بلوکی یا درون خطی نمایش داده می شود. در ادامه به توضیح هریک می پردازیم.

عناصر بلوکی

عناصر بلوکی هنگام نمایش در مرورگر در خط جدید نمایش داده می شوند. مثال هایی از آن در زیر آمده است:

<h1> – <p> – <ul>

<div>:

این عنصر که جزء عناصر بلوکی است خود دارای ویژگی های خاصی نیست و می توان از آن در محصور کردن عناصر دیگر استفاده کرد به طوری که برای آن عناصر ویژگی خاصی را اعمال کرد. البته قدرت این عنصر با css آشکار می شود. مثلا لازم است تا فونت یک جدول به علاوه یک پاراگراف و یک لینک که همگی در زیر هم قرار دارند را تنظیم کرد. در این جا می توان از عنصر <div> استفاده کرد و مقدار صفت style آن را (که مربوط به کدهای css است) تنظیم کرد.

عناصر درون خطی

این عناصر در مرورگر در خط جاری نمایش داده می شوند و به خط جدید منتقل نمی شوند و به اصطلاح درون خطی نامیده می شوند. همچون:

<b> – <td> – <a> – <img>

<span>:

این عنصر یک عنصر درون خطی است. این عنصر همانند عنصر <div> که از css استفاده می کند این عنصر هم از دستورات css برای تنظیم ویژگی های CSS استفاده می کند ولی جزء عناصر درون خطی می باشد و معمولا در داخل تگ ها و عناصر دیگر مثل پاراگراف ها <p> استفاده می شود.

 

لازم به ذکر است که می توان این ویژگی که در عناصر بصورت ذاتی وجود دارد، را تغییر داد. این امکان با استفاده از دستورات CSS وجود دارد. دستور display در CSS این امکان را به ما می دهد. با قرار دادن این ویژگی برروی block می توان نحوه ی نمایش عناصر را بصورت بلوکی و با قرار دادن آن برروی inline آن را به شکل درون خطی نمایش داد. توضیحات بیشتر در آموزش های CSS داده می شود.