شروع برنامه نویسی با php

PHP   
21 می 2014   

همانطور که پیش از این گفته شد کدهای php در بین کدهای html قرار می گیرد:

تگ های php با <?php و با <? شروع و با ?> ختم می شود:

یا:

لازم است که در پایان هر خط در php از کاراکتر [;] برای پایان خط استفاده کرد.

چاپ با echo

اولین و مهم ترین دستوری که در php استفاده می شود echo است که برای چاپ رشته ها مورد استفاه قرار می گیرد. علاوه بر جملات و رشته های دلخواه می توان کدهای html را هم چاپ کرد:

خروجی:

image001

و یا چاپ کدهای html:

خروجی:

در php رشته ها در بین دو کوتیشن قرار می گیرند:“stringName”. در ادامه بیش تر درباره ی رشته ها صحبت خواهیم کرد.

همچنین برای چاپ چند چیز در یک خط موارد مورد چاپ را با کاراکتر , از یکدیگر جدا کرد:

خروجی:

 

image002

در php رشته ها در بین دو کوتیشن قرار می گیرند:“stringName”. در ادامه بیش تر درباره ی رشته ها صحبت خواهیم کرد.

همچنین برای چاپ چند چیز در یک خط موارد مورد چاپ را با کاراکتر , از یکدیگر جدا کرد:

خروجی:

image003

می بینید که در خروجی تغییری حاصل نشد.

توضیحات

علاوه بر کدهایی که دارای معانی خاصی هستند می توان توضیحاتی را برای درک بهتر کدها توسط خود کاربر یا دیگران به کدها افزود که در خروجی نمایش داده نمی شوند:

مثال1:

مثال2:

همانطور که می بینید برای افزودن توضیحات دو راه وجود دارد.

1: توضیحاتی که تنها یک خط را شامل می شوند. مانند مثال 1 که لازم است پیش از آن دوبار کاراکتر / را به شکل // قرار داد.

2: توضیحاتی که چندین خط را شامل می شوند. مانند مثال2. همانطور که در این مثال می بینید چهار خط موجود در کد اجرا نمی شوند و هیچ چیز در خروجی نمایش داده نمی شود.