ساخت یک فایل html

HTML   
21 می 2014   

فایل های نوشته شده توسط html با فرمت htm یا html ذخیره می شوند. ما در این آموزش فایل ها را تنها با فرمت html ذخیره می کنیم و شما هم این کار را بکنید!!!  زیرا هیچ تفاوتی ندارد. برای مثال یک فایل html:

 

همیشه و در همه جا اولین صفحه ی یک سایت با این نام ساخته می شود (index.html). اما اجباری برای این کار نیست و شما می توانید هرنامی که می خواهید انتخاب کنید. برای سایت های بزرگ که چندین صفحه دارند صفحه ی اصلی سایت با این نام شناخته می شود و مرورگر هم در آدرس خاص به دنبال همین فابل می گردد.

منظور از صفحه ی اصلی سایت صفحه ای است که می توان به همه ی سایت دسترسی داشت یا به زبانی دیگر اولین صفحه ای که با زدن url یک سایت برای شما نمایش داده می شود.

لازم به ذکر است که همیشه یک سایت به زبان html نوشته نشده بنابرابن ممکن است فرمت فایل متفاوت باشد و نام اولین صفحه یکی از نام های زیر باشد: