زبان html چیست و چرا باید آن را بیاموزیم؟

HTML   
18 می 2014   

زبان html یک زبان برنامه نویسی است برای ساخت صفحات وب. منظور از ساخت صفحات وب طراحی آن است.

البته اگر بخواهیم دقیق تر به قضیه بنگریم می توان گفت که html یک زبان برنامه نویسی نباشد چرا که اینجا صحبتی از الگوریتم نویسی نیست. در اصل زبان هایی همچون c , c++ , vb ,  vb.net , qbasic,… زبان های برنامه نویسی هستند که بیشتر از اینکه از طراحی صحبت شود(در این جا بیشتر منظور زبان های c , c++  و qbasic) الگوریتم نویسی مطرح است. البته در زبان های vb , vb.net , Delphi از گرافیک هم صحبت می شود چراکه مقصود نوشتن و طراحی برنامه های کاربردی است.

از گفتن تاریخچه ی زبان html در این درس خودداری می کنیم زیرا دانستن آن ارزش چندانی ندارد. تنها لازم به ذکر است که صفحات جدید وب بر پایه ی html5 نوشته شده است که نسل جدید و در اصل کامل شده ی html4 است. در این آموزش در قسمت هایی html5 هم گفته می شود.

زبان html تنها برای طراحی صفحات وب است و با استفاده از آن نمی توان محاسبات کرد یا اینکه اطلاعاتی را در دیتابیس درج یا از آن استخراج نمود(و کارهایی شبیه به این که در اغلب زبان های فوق امکان دارد). این اعمال تنها با استفاده از دیگر زبان های تحت وب یعنی php , asp و javascript امکان پذیر است.