رشته ها در php

PHP   
2 ژوئن 2014   

همانطور که پیش از این هم گفته شد رشته ها در بین دو دابل کوتیشن “ “ قرار می گیرند. اگر نیاز به استفاده دوباره از کوتیشن در بین یک رشته باشد باید از کوتیشن تکی ‘ ‘ استفاده کرد:

خروجی:

image001

اتصال رشته ها

خیلی از اوقات نیاز است تا رشته ها و یا متغیرها را به یکدیگر متصل کرد:

در این مثال متغیر name که با یک رشته مقداردهی شده است به رشته ای که چاپ می شود متصل شده است و خروجی به شکل زیر است:

image002

همچنین این امکان وجود دارد که متغیر های عددی را به یکدیگر متصل کرد:

خروجی:

510

کاراکترهای Escape

اگر نیاز باشد تا خود تک یا دابل کوتیشن در خروجی نمایش داده شود و جزئی از رشته باشد نیاز است تا پیش از آن از کاراکتر \ بک اسلش استفاده کرد:

خروجی:

image003

کاراکتر \ معنای اصلی کاراکتر ها را از بین می برد و مفهومی دیگر به آن ها می بخشد که به صورت دیگری ظاهر شود.

علاوه بر کوتیشن ها در موارد دیگری هم نیاز به استفاده از کاراکتر \ می باشد. در جدول زیر تعدادی از این کدها را مشاهده می کنید:

کد توضیحات
\n رفتن به خط جدید
\r رفتن به ابتدای خط جاری
\t فاصله به مقدار 8 کاراکتر – Tab
\\ کاراکتر بک اسلش \
\” کاراکتر جفت کوتیشن
\’ کاراکتر تک کوتیشن
\$ کاراکتر $ تا با نام متغیر اشتباه نشود