ارتباط html با css

HTML   
20 می 2014   

کدنویسی با زبان html به تنهایی نمی تواند قدرت زیادی داشته باشد زیرا بیشتر بر روی ساختار کلی صفحه وب صحبت می شود در نتیجه ما از css نیز کمک می گیریم. زبان css بر خلاف html بیشتر بر روی ریزه کاری ها عمل می کند و می توان گفت که css کامل کننده ی html است. این زبان قدرت بسیار زیادی دارد در نتیجه شما می توانید صفحه ی html خود را به یک صفحه ی بسیار زیبا به کمک css تبدیل کنید.استفاده از این زبان بسیار ساده است. برای تمام تگ های html می توانید صفتی با نام style را مقداردهی کنید. البته راه دیگری هم وجود دارد که فایلی که شامل تمام کدهای css یک صفحه است را به یک صفحه ی html پیوست کنید که معمولا از این راه استفاده می شود. ما در این آموزش از گفتن کدهای css پرهیز می کنیم.