آموزش کار با فایل ها (files) در PHP – قسمت سوم

PHP   
2 اکتبر 2014   

پیش از این در دو قسمت با فایل ها و تعدادی از توابع مربوطه آشنا شدیم:

کار با فایل های در PHP – قسمت اول

کار با فایل ها در PHP – قسمت دوم

در این مقاله هم با تعدادی دیگر از توابع مربوطه برای کار با فایل ها آشنا می شویم. با ما در این آموزش همراه باشید.

تشخیص فایل بودن با is_file()

با استفاده از تابع is_file() می توان فایل بودن را تشخیص داد. اگر یک فایل، فایل صحیحی باشد مقدار TRUE و درغیر این صورت یا اگر چنین فایلی وجود نداشته باشد مقدار FALSE برگردانده می شود. می توان برای تشخیص فایل از فولدر هم از این تابع استفاده کرد.

این تابع تنها شامل یک پارامتر به نام filename می باشد که مسیر فایل را دریافت می کند. شکل کلی استفاده از این تابع به شکل زیر است:

is_file(filename);

در مثال زیر فایل data.txt را با این تابع بررسی کرده و پیغام مناسب را در خروجی چاپ می کنیم:

 

خروجی:

مثالی از استفاده از تابع is_file در کار با فایل ها در PHP

خروجی

به دست آوردن حجم فایل با filesize()

با استفاده از تابع filesize() می توان حجم یا سایز یک فایل را برحسب بایت (byte) به دست آورد. این تابع نیز تنها شامل یک پارامتر به نام filename می باشد که مسیر فایل موردنظر را دریافت می کند. خروجی این تابع نیز سایز فایل مشخص شده در پارامتر filename می باشد. این تابع تنها مخصوص فایل های متنی نیست. در زیر شکل کلی این تابع را مشاهده می کنید:

filesize(filename);

در این مثال حجم فایل data.txt را چاپ می کنیم:

 

خروجی:

مثالی از استفاده از تابع file_size

خروجی

کپی کردن فایل با copy()

همانطور که از نام این تابع نیز پیداست، تابع copy() عمل کپی کردن یک فایل را انجام می دهد. می توان از این تابع نیز برای هرنوع فایلی استفاده کرد. این تابع دو پارامتر دریافت می کند به نام های source و dest. پارامتر source مسیر فایل منباء و فایلی که می خواهد کپی شود را مشخص می کند و پارامتر source نیز مسیر مقصد را. این پارامتر نمی تواند مسیر یک دایرکتوری باشد و نام فایل مقصد باید وجود داشته باشد. شکل کلی این تابع به شکل زیر است:

copy(source, dest);

در مثال زیر فایل data.txt را به پوشه test در همان دایرکتوری و با نام جدید data1.txt کپی می کنیم. کد برنامه ی ما به شکل زیر خواهد بود:

 

خروجی:

مثالی از استفاده از تابع copy برای کپی کردن فایل ها

خروجی

حذف فایل با unlink()

این تابع نیز می تواند برای تمامی انواع فایل ها مورد استفاده قرارگیرد. تابع unlink() عمل حذف فایل ها را انجام می دهد.

این تابع تنها شامل یک پارامتر به نام filename می باشد که نام فایلی می خواهد حذفشود را مشخص می کند. خروجی این تابع نیز مقدار TRUE در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات و مقدار FALSE در صورت انجام نشدن عمل حذف می باشد. شکل کلی استفاده از این تابع به شکل زیر می باشد:

unlink(filename);

در این مثال می خواهیم فایل data.txt را حذف کرده و پیغام مناسب را نمایش دهیم:

 

خروجی:

مثالی از استفاده از تابع unlink برای حذف فایل ها

خروجی

تغییر نام فایل با rename()

گاهی اوقات هم نیاز است تا نام بعضی فایل ها را تغییر دهیم. در این مورد هم php تابع rename() را قرار داده است. این تابع شامل دو پارامتر می باشد. پارامتر اول oldname می باشد که نام فعلی فایل را دریافت می کند و پارامتر دوم newname می باشد که نام جدید فایل را مشخص می کند. دقت کنید که فایل جدید باید حاوی فرمت فایل نیز باشد.شکل کلی استفاده از این تابع به شکل زیر است:

rename(oldname,newname);

در مثال زیر نام فایل data.txt را به New_name.txt تغییر داده و پیغام مناسب را نمایش می دهیم:

 

خروجی:

 

مثالی از استفاده از تابع rename برای تغییر نام فایل ها در PHP

خروجی