آموزش حذف (Delete) رکوردهای جدول MySQL

MYSQL   
25 اکتبر 2014   

علاوه بر افزودن و ویرایش رکوردها، حذف آن ها نیز یکی از موارد پرکاربرد است. برای حذف رکوردها از دستور DELETE استفاده می کنیم. با کمی تامل می فهمیم که برای حذف یک رکورد از جدول، تنها به یک آدرس برای شناسایی رکورد مورد نظر نیاز داریم تا آن را حذف کنیم (با دستور WHERE). شکل کلی استفاده از دستور DELETE به شکل زیر است:

DELETE FROM table_name WHERE column=value

این شکل از دستورات را می توان به شکل گفتاری “حذف کن از جدول درجایی که …” دانست.

دوباره به جدول persons در دیتابیس test_db بر می گردیم. این جدول شامل رکوردهای زیر است:

شناسه (id) نام (name) سن (age)
1 Alireza 20
2 Mohammad 30
3 Amir 25
4 Hossein 15
5 Ebrahim 35

 

برای مثال می خواهیم رکوردی که شامل نام Amir و سن 25 را داراست (رکورد شماره 3) را حذف کنیم. برای این کار از کد زیر استفاده می کنیم:

 

خروجی:

استفاده از دستور delete برای حذف رکوردهای دیتابیس mysql

خروجی

در این کد هم اگر دستور WHERE را مشخص نکنیم، تمام رکوردها حذف خواهد شد.